Štát priateľský k ľuďom. Dá sa to vôbec?

7

Informatizácia ovplyvňuje životy miliónov ľudí na Slovensku a vo svete. Toto slovo je často skloňované v médiách a v rôznych diskusiách. Ale čo naozaj znamená? Dokážeme pomocou informatizácie budovať štát priateľský k ľuďom?

Volám sa Jaro Kmeť a pracujem ako generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy. Rozhodol som sa vám každý mesiac prinášať informácie priamo z kuchyne informatizácie a digitalizácie nášho štátu prostredníctvom môjho blogu.

Informatizácia je automatizácia procesov, ktorá nám šetrí čas a peniaze

Je to ale naozaj tak? Šetrí nám táto automatizácia dnes čas a peniaze? Žijeme v dobe, kedy sa vplyvom technológií a informatizácie radikálne mení naša spoločnosť. Technológie rozdeľujú našu spoločnosť na tých, ktorí ich využívajú plnými dúškami, a tých, ktorí im neveria. Tých, ktorí skúšajú technológie ako prví, a tých, ktorí sa rozhodnú až na základe odporúčaní. A potom je tu ešte zákon, ktorý to môže prikázať. V každom prípade, žijeme dobu rýchlu. Dostať sa z bodu A do bodu B je dnes hračka. Dostať veľké množstvo informácií priamo „do vrecka“ je dnes otázkou sekúnd. Dostupnosť tovarov sa dnes vďaka technológiám dostala na úroveň prebytku. Ľudia si začínajú tovary vymieňať a zdieľať. Klasické zamestnania sa menia v kreatívne a vymýšľanie nových nápadov je dnes nevyhnutné pre veľa povolaní.

Už dnes teda môžeme vyhlásiť, že technológie a informatizácia nám šetria čas a peniaze. Tu si musíme položiť ešte jednu otázku. Mal by vôbec štát zasahovať do procesu automatizácie a inovácií, či ich dokonca tvoriť? Ja hovorím, určite áno, ale…

Chcem, aby sa naše deti dokázali oprieť o lepšie služby štátu

Jednou zo základných úloh štátu je spravovať verejné statky. Preto si myslím, že štát má zhromažďovať, strážiť a starať sa aj o všetky naše dáta. Má automatizovať procesy tak, aby ľudia nemuseli nikam chodiť, ba dokonca aby nemuseli nič vypĺňať, pretože už raz tie dáta štátu odovzdali. Zároveň si však myslím, že dáta o nás alebo dáta o stave republiky, ktoré nepodliehajú utajovaniu, patria nám ľuďom. Preto sa štát v najbližšej dobe zameriava na projekty, ktoré prepájajú úrady, sprístupňujú im tieto dáta a zároveň ich sprístupňujú aj nám, ľuďom. Chcem, aby sme sa o dáta štátu starali aj naďalej zodpovedne a zároveň, aby sme pomocou nich tvorili lepšie služby v spolupráci štát a ľudia. Myslím si, že ak nastavíme pravidlá a systém správy dát správne, budú sa môcť o tieto služby automaticky oprieť aj naše ďalšie generácie. Myslím si, že iba krajina, ktorá dokonale pozná a efektívne riadi svoje dáta, dokáže tvoriť lepšie služby. 

Musím mať istotu, že ideme správnym smerom

K riadeniu informatizácie vo verejnej správe pristupujem od začiatku zodpovedne. Dôsledne som si prešiel plnenie úloh a plynule som nadviazal na projekty, systémy a služby, ktoré už dnes prinášajú občanom, podnikateľom a štátu reálne výsledky. Asi najväčšou prioritou bude priniesť vylepšenia týchto systémov a služieb, do ktorých štát v minulosti nainvestoval nemalé finančné prostriedky tak, aby sa nielenže vynaložené náklady štátu vracali, ale aby v čo najväčšej miere šetrili prostriedky a čas ľuďom. Už dnes sa to čiastočne darí a ja chcem na tento pozitívny trend nadviazať. Myslím si, že Slovensko je pripravené fungovať bez akýchkoľvek papierov, a projekty, ktoré štát rozbehol, ho postupne k takémuto stavu privedú.

Záverom jedným dúškom dodávam, že zamerať svoju pozornosť v správu a sprístupňovanie dát do počítačov už nestačí. Dnes sa do popredia dostávajú mobily a inteligentné hodinky. Potrebujeme čo najskôr dostať lepšie služby štátu práve do týchto zariadení. Hore ruku ten, kto si tento blog číta práve na svojom mobile?

Áno, štát sa môže správať priateľsky k ľuďom aj pomocou technológií a informatizácie. Môže asistovať, pomáhať, automatizovať, efektívne a bezpečne spravovať. Presne toto je moja vízia.

Môže vás zaujímať

Nové články