Bojujeme proti byrokracii, čo to vlastne znamená?

14

Ako ste už iste mnohí počuli, či už z televíznej reklamy alebo z rádia, možno ste čítali na internete alebo v novinách, štát sa rozhodol bojovať proti byrokracii novým zákonom, ktorý dostal pomenovanie aj „zákon proti byrokracii“. Pomocou tohoto zákona štát zakazuje pýtať si od občana výpisy z obchodného a živnostenského registra, výpisy z registra trestov a listy vlastníctva.

Mnohí z vás si povedia, že ďalší zákon, ktorý nariaďuje, prikazuje atď. Mnohí z vás túto správu len tak započuli a neriešia a ďalší naopak analyzujú čo to pre nich znamená. Možno aj touto cestou by som vám chcel práve z mojej pozície generálneho riaditeľa „štátneho IT-čka“, ako sa to ľudovo nazýva, priblížiť, ako sa nás tento zákon týka alebo čo musíme a čo naopak už nemusíme na základe tohto Zákona robiť.

ZÁKON NESTAČÍ, POTREBUJEME ZMENU MYSLENIA

Hneď z úvodu je asi vhodné povedať, že len samotný zákon nestačí na to, aby každodenná prax vyzerala presne podľa neho. A to aj vtedy, ak sme ním upravili ďalšie stovky iných zákonov. Náš tím si to plne uvedomil a spoločne so zákonom sme priniesli aj jednoduché technické riešenie, školenia a plnú podporu pri zriaďovaní účtov pre všetkých zamestnancov verejnej správy, ktorí s našim riešením prichádzajú do kontaktu. Vyškoliť jednoduché technické riešenie, kde si zamestnanci verejnej správy pozrú výpisy bola takpovediac hračka. Nastaviť novú metodiku overovania údajov si však vyžadovalo obrovskú dávku trpezlivosti a vysvetľovania, vyžadovalo si to zmenu myslenia všetkých nás. Zostavili sme 20 členný tím, ktorý dennodenne riešil prvotné otázky. Pripravili sme webstránku s častými otázkami a odpoveďami www.stopbyrokracii.sk, poskytli príručky a  e-learningy. Postupne meníme myslenie zamestnancov verejnej správy a pohľad na správne alebo iné konanie pre občana. Touto cestou chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí pracujú vo verejnej správe za trpezlivosť a súčinnosť.

POVINNOSŤ SA PRESUNULA Z OBČANA NA „ÚRADNÍKA“

Z pohľadu občana je dôležité vedieť, že doteraz ho štát posielal po výpisy z registra trestov alebo obchodného a živnostenského registra, či listy vlastníctva na poštu alebo obslužné miesto a nútil ho dokonca platiť za tieto údaje, ktoré vydáva vlastne sám štát. Odteraz na to zaviedol technické riešenie, takzvaný portál oversi.gov.sk, ktorý slúži pracovníkom verejnej správy na to, aby si už tieto výpisy alebo údaje pozreli/overili za občana. Čiže vo všetkých prípadoch, keď mal občan priniesť štátu spomínane výpisy, ktoré si musel najskôr vyžiadať a zaplatiť za ne, sa táto povinnosť prenáša na zamestnanca verejnej správy, ktorý sa na tieto výpisy alebo údaje pozrie za občana.

ČO KEĎ MA BUDÚ LUSTROVAŤ,  RADŠEJ DONESIEM PAPIER JA

Iste, niekto si môže povedať: „Nejaký úradník predsa nebude lustrovať o mne informácie v štátnych databázach“. Nemôže sa to stať „len tak“ a pokúsim sa to vysvetliť práve na technickom riešení celého portálu a priebehu overovania.  Celý proces sme nastavovali tak, aby zamestnanec verejnej správy najskôr zadal vaše údaje a aj účel, na ktorý tieto informácie o vás žiada. Napríklad staviate dom a rozhoduje o stavebnom povolení. Keď si teda pýta list vlastníctva k pozemku, na ktorom dom staviate, zadáva účel a celá žiadosť odchádza elektronicky na kataster nehnuteľností. Kataster, ak je účel oprávnený, odpovie v krátkom čase (pár minút) a zašle mu celý list vlastníctva, na ktorý môže zamestnanec verejnej správy pri rozhodovaní nahliadnuť. Je dôležité povedať, že tento proces je automatizovaný a nikdy by sa ho nepodarilo  zrealizovať nebyť informačných systémov a zdigitalizovaných registrov, ktoré štát vybudoval. Následne sa odloží záznam o tejto akcii a je archivovaný po dobu neurčitú. V prípade súdneho sporu alebo akéhokoľvek sporu, či spätnej kontroly je tento záznam odložený a daný register ho poskytne príslušným orgánom. V praxi by to malo fungovať tak, že pokiaľ nejaký úradník rozhodne v mojom prípade nesprávne a bude to odôvodňovať výpisom, ktorý si pozrel na oversi.gov.sk, bude možné sa pozrieť priamo na tú verziu výpisu, ktorú videl aj úradník v čase rozhodovania.

V budúcnosti pripravujeme aj rozhranie, kde budú  občania vidieť kto, kedy a za akým účelom o nich vyžadoval informácie alebo, kde budete vidieť, kto, kedy a za akým účelom o vás žiadal informácie

PRÍLOH K ŽIADOSTIAM JE VEĽA, TREBA SI POČKAŤ, PRACUJEME

Všetky výpisy a potvrdenia ako prílohy k rôznym konaniam sú potrebné pre rozhodnutie zamestnanca verejnej správy o danom úkone občana. Tieto prílohy vo forme potvrdení, či výpisov vznikali postupne a za 30 rokov sa nám ich tu nahromadilo naozaj dosť. Momentálne si robíme detailný rešerš a poviem vám je to naozaj „makačka“. Už sme identifikovali ako by sa dali automatizovať pomocou oversi.gov.sk ďalšie potvrdenia a výpisy ako prílohy ku rôznym konaniam a už tento rok hodláme odstrániť ďalšie a ďalšie. V praxi by sme sa mohli postupne prepracovať do stavu, kedy podáme len žiadosť a prílohy už nebudú potrebné. No toto ešte chvíľu potrvá. Proces automatizácie a vymieňania si údajov medzi jednotlivými inštitúciami je náročný, ale nikdy sme neboli tak blízko a nepracovali podľa mňa s takou chuťou a odhodlaním ako teraz aj napriek paľbe niektorých negatívnych komentárov.

BUDEME AJ NAĎALEJ POMOCNOU RUKOU

Aby celý tento systém vymieňania si údajov medzi úradmi bol rýchlejší, potrebujeme sa hlavne starať o zamestnancov, ktorí nemajú až také zručnosti alebo technické možnosti. Naďalej budeme pomocnou rukou najmä pre občana. Ten môže nahlasovať pracoviská, ktoré ešte nenahliadajú na dokumenty cez oversi.gov.sk, a to práve na www.stopbyrokracii.sk. Ak sa ma potrebujete niečo opýtať ohľadne zákona alebo priamo k procesu debyrokratizácie krajiny, zriadil som skupinu na sociálnej sieti Jerry proti byrokracii. Tak smelo do toho!

Môže vás zaujímať

Nové články