Dá sa u nás ušetriť v štátnom IT?

7

Používanie informačných technológií je v súčasnosti najrozšírenejším trendom v našej spoločnosti. Aj v našej krajine sa informačné technológie, alebo aj „štátne IT“, štát, ako rozumný hospodár, snaží riadiť zodpovedne a efektívne. Toto nám však nestačí. Potrebujeme držať krok s ostatnými krajinami. Potrebujeme tiež chrániť údaje o našich občanoch a zabezpečovať výmenu týchto údajov medzi jednotlivými štátnymi inštitúciami tak, aby sme nerobili z ľudí poštárov medzi nimi. V skratke, potrebujeme byť najlepší.

Ideme správnym smerom

V každom prípade štát smeruje ku všetkým týmto cieľom a ja sa snažím pevne držať kormidlo tak, aby sa naša spoločná vízia o bezpapierovom štáte naplnila. Potrebujeme však finančné prostriedky a toto je téma, o ktorej sa treba baviť. Sú tu dve možnosti ako investovať zdroje do informačných technológií alebo financovať ich prevádzku. Po prvé, buď z európskych zdrojov, najmä z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je zameraný na rozvoj a zdokonaľovanie infraštruktúry informačných technológií, no a po druhé práve zo štátneho rozpočtu.

Prísne kontroly a zložité obstarávania

Ak sa bavíme o projektoch, ktoré hodláme financovať z európskych prostriedkov, narážame tu na problém, ktorý nám nenastavili európski komisári. Nastavili sme si ho my sami. Rôznymi neskutočne zložitými výmyslami si komplikujeme samotný proces implementácie a o procese verejného obstarávania už ani nehovorím. Toto nám bráni rýchlo a účelne meniť procesy, aby sme už nemuseli obťažovať občanov s papiermi.

Ušetríme štátnemu rozpočtu aj občanom naraz? Hmm. Prečo nie…

Začali sme sa zamýšľať ako si finančné zdroje získať alebo zabezpečiť v štátnom rozpočte. Pozreli sme sa na to, kde môžeme šetriť práve štátnemu rozpočtu na prevádzke štátneho IT a na rôznych nákupoch infraštruktúry, či služieb. Pripravili sme a podarilo sa schváliť zákon o informačných technológiách verejnej správy, a tiež koncepciu nákupu práve informačných technológií, z čoho sa veľmi teším. Znamená to, že budeme centrálne nakupovať špeciálne licencie, či služby, na ktoré dostaneme oveľa väčšie zľavy ako keď ich štát kupoval pre jednotlivé ministerstvá od rôznych dodávateľov. Ďalšiu úsporu, hlavne na strane občanov, evidujeme pri zavedení zákona proti byrokracii do praxe. Tu sa nám podarilo do dnes ušetriť už niečo cez 3 milióny eur, ktoré však nezostali v štátnej kase, ale vo vreckách ľudí. Ďalšie priame úspory štátu nám vznikli pri elektronickom doručovaní, kedy si inštitúcie už nevymieňajú papierové obálky s poštou, ale posielajú si elektronickú poštu. Pri tomto spôsobe doručovania sme už ušetrili 155 miliónov eur. Tieto všetky úspory následne použijeme do rozvoja informačných technológií a zabezpečíme rýchlejšie dosiahnutie cieľa a vízie o bezpapierovom svete. Čo je ale úplne najlepšie, že po nových investíciách dosiahneme ďalšie úspory.

Podporíme trh, nech buduje lepšie služby spolu s nami (startupy)

Zákon o informačných technológiách verejnej správy hovorí aj o tom, že štát dostane všetky zdrojové kódy softvérov, ktoré sú pre štát dodávané. To je napríklad ako keby ste kupovali auto vyrobené na mieru a nedostanete k nemu podrobne zmapovaný výrobný list. Vtedy ho vie servisovať iba jedna jedniná firma, ktorá by si mohla celkom predražiť svoje ceny a pod. Keď už štát tieto návody bude mať, spoločne s dátovou kanceláriou, ktorá u nás v práci vzniká, zabezpečíme pre trh a komerčný sektor otvorené dáta a dáta, na ktoré sa môžu bezpečne pripojiť rôzne aplikácie tretích strán. Toto bude garantovať, že aj trh, tvorený zväčša startupmi, t.j.  rýchlo rastúce začínajúce firmy s prvkom inovácie, ktorých členovia budú mať výborné nápady, budú spolu s nami rýchlejšie budovať lepší digitálny štát s kvalitnými službami pre občana. 

Firmy alebo skupiny ľudí, ktorí si trúfajú vylepšovať IT služby dostanú peniaze. Dokonca prídeme za nimi do regiónov.

Okrem toho, že umožníme výmenu štátnych údajov a zdrojových kódov pre komerčný trh, spolu so spoločnosťou SK-NIC a.s., správcom národnej domény .sk, pripravujeme výzvu, ktorá umožní, jednoduchým spôsobom, a toto chcem naozaj podčiarknuť, čerpať finančné prostriedky na  IT projekty. Tieto by mali mať celospoločenský prínos a mohli by ich získať rôzne typy žiadateľov. O tejto výzve budeme čoskoro informovať.

Je toho veľa na čom makáme a ak vás čokoľvek zaujíma, neváhajte mi napísať správu alebo sa zapojiť a tvoriť lepšie IT spolu so mnou.

Môže vás zaujímať

Nové články